DBD x Logistics

DBD เปิดศูนย์กลางเชื่อมต่อ แก้ปัญหาการขนส่งและการบริหารจัดการคลังสินค้าให้กับธุรกิจ ผ่านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการระบบขนส่งที่ทันสมัย จาก Logistics ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับธุรกิจบนระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล และตอบรับการวางรากฐานเศรษฐกิจ Thailand 4.0

Fulfillment Logistics
บริการระบบขนส่งและคลังสินค้า

ไม่มีที่เก็บสินค้า ไม่มีเวลาบริหารสต๊อก ต้องออกไปส่งสินค้าเอง มาเปลี่ยนธุรกิจให้ปัง แล้วลืมปัญหาการขนส่งแบบเดิม ๆ ด้วยการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสินค้าและคลังสินค้าที่ทันสมัยจากโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย

Partners

%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
โลโก้ Sokochan.png
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
Logo My Cloud Fulfillment.png
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%
%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%

Social Media

FB : DBDXStartup

Line Official  : @dbdxstartup

IG : dbdxstartup2021

ติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 084 522 2429